Ympäristö

Toimimme kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti sekä omassa toiminnassamme että asiakkaittemme kohteiden isännöinnissä.

Käytämme tervettä järkeä tässäkin suhteessa, eli toimintamme suunnitellaan alusta alkaen niin ympäristöystävälliseksi kuin se käytettävissä olevien resurssien puitteissa on mahdollista.

Lopullisena tavoitteena on säästää osakkaiden rahaa, lisätä taloyhtiön asumisviihtyvyyttä, huolehtia taloyhtiön omistamien kiinteistöjen kunnosta elinkaarimallin mukaisesti sekä tärkeimpänä – ylläpitää ja nostaa kiinteistön arvoa.

Käytännön toimia

Taloyhtiöissä voidaan vaikuttaa ympäristöön tehokkaimmin vähentämällä energiankulutusta, hoitamalla ja huoltamalla asuinkiinteistöä ja siinä olevia teknisiä laitteita ja järjestelmiä ympäristöystävällisesti sekä huomioimalla korjausten ja saneerausten aiheuttamat ympäristövaikutukset (esim. käytettävät rakennusmateriaalit).

Taloyhtiön ympäristöystävälliseen toimintaan kuuluvat mm. hyvät jätteiden lajittelumahdollisuudet, asiallinen energiatehokkuus, melukontrolli, viheralueiden hoito sekä yleisen asumisviihtyvyyden lisääminen.