Valvonta

Toimimme sekä rakennus- että saneerausprojektien valvojana myös muissa kuin isännöimissämme yhtiöissä.

Valvojamme toimii taloyhtiön edustajana valvoen taloyhtiön puolesta korjaus- tai saneerausurakan toteutusta. Hän seuraa, että urakka etenee työmaalla urakkasopimuksen ja suunnitelmien mukaan ja että työt toteutetaan sovittua laatutasoa noudattaen. Kun taloyhtiön korjaushankkeessa ulkopuolinen valvoja edustaa taloyhtiötä, osapuolten roolit ja vastuut pysyvät selkeinä.

Noudatamme valvonnassamme hyvää rakennustapaa sekä katsomme, että urakat ja tuntityö tehdään tarkasti niitä sopimusehtoja noudattaen (YSE 98, KP YSE 2007, RYS9), joiden mukaan sopimus on tehty.

Käymme työmaalla säännöllisesti ja katsomme, että työmaapöytäkirjaa täytetään asianmukaisesti. Edellytämme urakoitsijalta koeasennusta ja koeasennuspöytäkirjan tekoa. Huolehdimme tarkasti rakennusaikaiset vakuudet, hyväksymme urakan maksuerien maksattamisen sekä hoidamme kuntoon takuuajan vakuudet.

Emme valitettavasti pysty valvomaan urakoita, joissa emme ole jo sopimuksen tekovaiheessa mukana vastuukysymysten vuoksi. Projektit etenevät parhaiten, jos valvoja pääsee mukaan jo tarjouspyyntövaiheessa. Tällöin saadut tarjoukset ovat asianmukaisia ja myös urakoitsijaa sitovia.

Pienet hankkeet

Taloyhtiön osakkaan tai asukkaan tehdessä asunnossaan korjaus- tai saneeraustöitä voimme toimia myös näiden pienempien hankkeiden valvojana ja koordinaattorina.