Hankkeet

Koordinoimme ja ohjaamme asiakkainamme olevien taloyhtiöiden korjaus-, saneeraus- ja uudisrakennushankkeita.

Rakennukset ikääntyvät ja vaatimukset kasvavat. Tästä seurauksena on se, että suhteellisen uusissakin kiinteistöissä tulee eteen tilanne, jossa on ryhdyttävä korjaus- tai perusparannushankkeeseen tai jopa useampaan päällekkäiseen hankkeeseen.

Hanke voidaan karkeasti jakaa kahteen vaiheeseen: Suunnitteluun ja itse toteutukseen. Näistä suunnittelun tilaaminen saattaa olla työläämpää kuin itse korjausurakan tilaaminen. Ideaalitilanne olisi, jos sama taho pystyisi vastaamaan sekä hankkeen suunnittelun että toteutuksen koordinoinnista.

Siksi mielestämme oikea taho ohjaamaan taloyhtiön hankkeita on isännöitsijä tiukassa yhteistyössä hallituksen kanssa.

Syitä siihen on monia. Rahaa säästyy, kun hanketta ohjaa talon valmiiksi tunteva isännöitsijä yhdessä hallituksen kanssa. Lisäsäästöä ja laadun parantumista syntyy myös, kun suunnittelu toteutetaan mielekkäänä osana taloyhtiön pitkäjänteistä hoitosuunnitelmaa. Yhdet hyvin tehdyt suunnitelmat ja piirustukset saattavat palvella useammassakin hankkeessa.

Samoin itse hankkeen toteutusvaiheessa poistuu yksi väliporras hallituksen ja isännöitsijän sekä urakoitsijan väliltä. Yhteistyö tiivistyy ja tehostuu.